תרבות מוסלמית, יהודית ונוצרית

حضارة إسلاميّة، يهوديّة ومسيحيّة